transparent

REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES PER A 6 HABITATGES I APARCAMENT A SANT FELIU DE LLOBREGAT

És la reforma d’un edifici industrial al carrer Llorenç Martí, 3 de S.Feliu de Llob. Es vol conservar el volum de l’edifici existent per tal d’evitar que aquest augmenti en alçada i generi un conflicte amb les edificacions veïnes que l’envolten, d’alçades entre PB+4PP i PB+6PP degut a l’existència de servituds de vistes i assolellament. El planejament vigent PGM 1976 permetia altres condicions edificatòries que perjudicaven notablement les vistes i l’assolellament que tenen els habitatges existents, donat que l’edifici previst pel planejament hauria de tenir 2,15 m més d’alçada que l’existent.

Obra seleccionadaNÚria Canyelles Torrents
Ramon Andreu MuÑoz

ram@ram.cat

www.ram.cat

Tornar
Carrer LlorenÇ MartÍ, 3. , Sant Feliu De Llobregat
Veure el mapa més gran