transparent

Arranjament dels cims del Turó de la Rovira

Durant la guerra civil espanyola, als anys 1938-39, Barcelona va ser la primera gran ciutat europea bombardejada massivament, convertida en el laboratori general del que s’anomenaria “bombardejos de saturació”. Al Turó de la Rovira el govern republicà va construir les primeres bateries antiaèries, que van començar a funcionar el 3 de març de 1938. Les bateries abandonades del Turó van ser immediatament utilitzades pels barraquistes, creant el barri informal de “Els Canons”, que va arribar a acollir 110 barraques amb uns 600 habitants. La restauració s'ha dut a terme amb la voluntat de recuperar tota la zona com a centre d'interpretació històrica i espai de la memòria de la ciutat, alhora que restituir-la com a espai d'ús ciutadà. Hem volgut mantenir la visió de superposició d'estrats mostrant-lo com un paisatge en evolució en el temps. Hem optat per una intervenció que ressalti i evidenciï els elements patrimonials i del paisatge existent.

Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanentsAfinat treball de microactuacions que posen de relleu la memòria continguda en un paisatge fràgil. Destacable per obtenir el màxim resultat amb els mínims recursos, tant formals com econòmics.

Obra seleccionadaImma Jansana Ferrer
Jordi Romero Sabí

romero@aaup.cat

www.aaup.cat


Joan Roca/ Muhba - Museologia I Arqueologia
Jordi Ramos /attics - Arqueòleg-direcció Cientifica
Eduard Soler / Limonium - Museologia I Arqueologia

Tornar
Turó De La Rovira. Barri Del Carmel, Barcelona
Veure el mapa més gran