transparent

Projecte d'Urbanització de la Plaça Bonet i Muixí i Pas de Fructuós Gelabert

L’espai projectat està format per tres àmbits diferenciats. La plaça Bonet i Muixí. El pas de connexió amb la plaça d’Iberia. El pas de Fructuós Gelabert i els espais d’entrada del casal i a la part posterior de l’edifici Jacint Laporta i de l’auditori Antoni Pérez Moya. La superfície d’actuació es 3.640,32 m². El projecte ha volgut ordenar i millorar el paisatge urbà d’aquests espais. La raó fonamental de la proposta es la millora de la qualitat i la clarificació de l’espai, configurant un àmbit unitari i racionalitzant zones d’estada i accessos a alguns dels edificis integrant-los a l’espai de la plaça. Per tal de donar un criteri únic a la intervenció s’adopta la solució de un paviment de pedra artificial constant en textura i acabat, tot i que hi ha petites variacions respecta al color i el format segons de quina zona es tracti. El projecte també recull la renovació de l’enllumenat, del mobiliari urbà i la plantació d’arbrat en punts on no existeix, conservant-ne l’existent.Josep Miquel Roselló Jurnet
Manel Sangenís Garcia

rossa@coac.net

www.rosello-sangenis.com


Rosa Gimeno Sanz - Arquitecte
Angie Gil Castrillo - Arquitecte
Esteve Giménez (enginyeria Censa) - Enginyer

Tornar
Plaça Bonet I Muixí, Barcelona
Veure el mapa més gran