transparent

Projecte d'Urbanització de la Plaça Blanes

El Projecte de la Plaça de Blanes està comprés entre els carrers de Lleida, Catalunya, Càceres i Carretera de la Bunyola. L’espai on s’intervé es força pla, pràcticament sense pendent. Compte amb la dificultat de tenir un aparcament soterrat que ocupa una bona part de la seva superfície. Per facilitar l’evacuació de les aigües, i fer una bona plantació s’ha optat per crear uns punts alts a la plaça que potencien les pendents a l’hora que augmenten el gruix de terres necessaris per dur a trem la plantació de l’arbrat. Un conjunt de plans i de parterres recorren el perímetre nord-oest i sud-oest de la plaça com si fos una carena. Entre els parterres trobem passos intermedis que permeten la circulació de la plaça en diagonal. Part d’aquest plans inclinats es projecten fins a l’interior dels propis parterres, rematant-se amb un banc de pedra que fa a l’hora de límit físic. A la part posterior d’aquest punt alt, es proposa una via peatonal que permet el tràfic rodat amb caràcter restringit.Josep Miquel Roselló Jurnet
Manel Sangenís Garcia

rossa@coac.net

www.rosello-sangenis.com


Rosa Gimeno Sanz - Arquitecte
Angie Gil Castrillo - Arquitecte
Víctor Obradors (civil Manegement) - Enginyer
Alexis González (civil Manegement) - Arquitecte

Tornar
Plaça Blanes, El Prat De Llobregat
Veure el mapa més gran