transparent

216 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL CAMPUS DE LA U.A.B.

Pel seu cantó urbà, l'edifici acorda les seves geometries amb l'hotel veí per tal de configurar una plaça.

Per la façana oberta a un  corredor verd del Vallés, adopta la forma de crescent, tot rebent la Vall de St. Domènech.

Una perforació en el volum principal crea un balcó que no tant sols uneix plaça i crescent, si no que lliga les tres valls conformadores de la topografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els materials, colors i diverses solucions constructives -prefabricades o molt manuals- no busquen diferenciar-se, si no integrar-se amb les arquitectures del lloc, encara que puguin ésser només discretes. L'atenció al lloc vol redimir, ensems,  les velles i la més nova.
Eduard Bru I Bistuer
Miquel Àngel Sala Mateus

bls@blsbcn.com


Josep MuÑoz I PÉrez - Arquitecte
At3 Scp - Aparellador
Pgi Sl - Enginyer

Tornar
C. De La Vila UniversitÀria S/n (campus De La U.a.b.), Cerdanyola Del Valles