transparent

S327

A les afores de Palau de Plegamans, en una de les urbanitzacions paral·leles a la carretera, on

cases unifamiliars van guanyant espai al bosc de pins, s’ubica la casa S327.

El solar de proporcions trapezoïdal i una topografia plana, aixecada dos metres respecte al carrer,

es troba privat de vistes per les edificacions veïnes i l’arbrat.

Acomodant-se a la cota del terreny la casa es situa a mitja alçada, pel que l’accés es produeix

pausadament a través d’una rampa esglaonada.

Com si d’una fulla de paper partíssim, la coberta es formalitza amb dues operacions. En primer lloc

un plec, que té com a resultat la fragmentació del volum en dos amb cobertes diferenciades a una y dos

aigües. I en segon lloc, un gir, lleuger que permet adaptar-la a la bona orientació.

La secció del volum a una sola vessant s’ubica l’estudi concebut com un espai obert, bolcat al

menjador i que posa en relleu el pla inclinat de la coberta.

Constructivament la casa es resolt emprant dos materials, maó clar i l’aplacat artificial que

alternants emfatitzant la profunditat i els canvis de pla de la façana. Per minimitzar els ponts tèrmics, les

obertures incorporen caixes de persiana prefabricades de poliestirè.

 

 
Marc Mogas Bartomeu
Ricard Ballesta Chicano

marcmogas@coac.net


MercÈ Guardia Serra - Arquitecte Tecnic
Annabel Rivas Consul - Arquitecte Tecnic
Joan Font - Arquitecte
Ines Rivaya - Arquitecte

Tornar
Cami De La Serra 327, Palau-solita I Plegamans