transparent

CASAL CÍVIC CAN TUSELL

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Com a seu del Casal i l’Esplai del barri finançada amb fons públics, s’ha prioritzat la relació cost – prestacions sense desviacions econòmiques.

 

FLEXIBILITAT

El casal es pot adaptar a diferents programes i usos. Es poden realitzar múltiples configuracions de sales gràcies a cinc envans mòbils. La façana sud de l’edifici pot convertir-se en escenari cobert, potenciant l’ús i millorant el valor de l’espai públic exterior.

 

SOSTENIBILITAT i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’edifici té façanes ventilades i baixa càrrega tèrmica i energia solar.

S’ha utilitzat fusta no provinent de desforestació i s’ha imposat la construcció seca pel futur reciclatge.

El disseny de la façana sud permet el control solar. Durant l’estiu ombreja, a l’hivern permet l’aportació energètica solar. Durant la nit es converteix en tancament de seguretat.

 

SUPORT MURAL

Les façanes laterals s’han pensat com a expositors de grafittis, intentant ordenar una manifestació artística molt arrelada en el barri.




Enric GarcÉs Iborra
Toni Mas Ballester

gmg@gmg.cat

www.gmg.cat


RaÚl Villa LÓpez - Arquitecte Tecnic
Gmg Enginyeria I Medi Ambient - Enginyer
IngenierÍa Torrella, Sa - Project Manager
Anna Taratiel - Artista, Murals

Tornar
PlaÇa De Can Tusell, Terrassa