transparent

EDIFICI PLURIFAMILIAR PLAÇA VELLA

L’edifici s’emplaça al cor de la ciutat. Pretén ser-hi un convidat, respectar l’entorn, passar desapercebut i envellir dignament. 

La planta baixa comercial, és transparent, vol ser vista des de la palça, deixa caure la llum al soterrani i vol trencar la cantonada per descobrir noves visuals.

Per minorar l’alçada aparent de l’edifici es retira la darrera planta del plà de façana i la cornisa deixa passar la llum pel seu darrera.   

La façana vol ser sòbria i ordenada al c/Major però acaba jugant amb la espontaneïtat del casc antic, vibra i oneja a l’entrar al l’estret c/Jaume Canterer 

La pedra tradicional s’imposa a la façana, però la tecnologia permet que sigui ventilada i tallada en corba. L’aïllament acústic i tèrmic és elevat. 

Les finestres fan referència a les balconeres tradicionals del centre i les persianes graduables al joc de veure i no ser vist dels porticons tradicionals.

Edificat sobre vestigis romànics, uns discrets números romans amaguen un missatge encriptat.
Enric GarcÉs Iborra
Toni Mas Ballester

gmg@gmg.cat

www.gmg.cat


Salvador Navarro Cardona - Arquitecte Tecnic
Gmg Enginyeria I Medi Ambient, Sl - Enginyer
Robert Brufau I Associats - Càlcul Estructura

Tornar
Carrer Jaume Cantarer, Terrassa