transparent

MILLORA DE LA MOBILITAT ENTRE EL PARC DE CAN FELIU I L’ESTACIÓ DELS FGC

Emmarcat en el programa dels FEOSL el projecte vol garantir la mobilitat sostenible entre un sector del municipi de Sant Quirze del Vallès i l’estació dels FGC, connectant un parc urbà ja consolidat amb la zona més verge de ribera i fins a l’estació de transport públic.

L’estudi del traçat cuida la rasant per no envair les zones inundables de la llera del Torrent de la Betzuca i traça un recorregut amable entre les preexistències, sortejant un a un els plàtans existents.

Amb una intervenció mínima s’estén una catifa d’un compost de granulats naturals i reciclat de vidre, i alhora reciclable, capaç d’endurir amb el CO2 de l’ambient.

Com a base s’han fet servir productes granulars reciclats amb adequats graus de compactació. La capa final de 6 cm de gruix correspon a aquest nou material de caire putzolànic.

El cost final  és de 252.520 € , per 785 ml. Això dona una repercussió de 321 €/ml. El benefici de l’entorn afectat 15.700 m2 i la repercussió per la millora en conseqüència de 16 €/m2.
Jordi Quintana Rodríguez

jordi@jordiquintana.com


Ana Moreno Duran - Arquitecte
Juli Clopés Valls - Arquitecte Tecnic

Tornar
C. Del Llaurador A C-1413, Sant Quirze Del Valles