transparent

EQUIPAMENT ESPORTIU CLUB BELLATERRA

 

 

El procés s’ inicia l’ any 2000, a partit de la necessitat del Club Bellaterra d’ actualitzar les seves instal·lacions, totalment obsoletes.

El Club Bellaterra es troba ubicat davant la estació dels FFCC, un lloc ideal per la seva centralitat, però mancat fins aleshores d’ una zona comercial i de serveis, necessària per Bellaterra.

A partir d’ aquestes premisses sorgeix la proposta de crear un sòcol comercial que permeti resoldre també, amb els lloguers dels locals, el finançament de les obres de millora del Club.

Aquesta operació passa per convèncer el Club i el Consistori per dur a terme una modificació del Pla General que permeti l’ ús comercial en aquesta zona.

La proposta inicial contemplava un aparcament en soterrani per donar servei també als FFCC, però va ser inviable per no obtenir  finançament. Aquesta circumstància de precarietat econòmica ha condicionat que l’ obra hagi executat amb un cost de 640€/m2.

El projecte es basa en crear una plataforma sobre la que es col·loquen les instal·lacions esportives a l’ aire lliure, amb una coberta enjardinada. Sota aquesta plataforma s’ ubiquen la resta d’ instal·lacions del Club i aprofitant el desnivell existent es crea una façana comercial davant la Plaça del Pi. La resta de façanes es tracta amb un acabat vegetal sobre una malla de suport.

 

 

 

 
Fina BalaguÉ Brichs
Jorge Saranova Zozaya
Josep LluÍs Riart Ros

factoria@coac.net


NÚria Cuello Prats - Artista, Murals

Tornar
Carrer Lluis D'abalos , Bellaterra (cerdanyola Del Valles)