transparent

HABITATGE 3907

 

La casa i la parcel·la, el que es pot ocupar i el que ja està ocupat, espais servits i espais servidors…

El projecte proposa una edificació que permeti absorbir l’extens programa funcional en pb+1, sense soterrani. Aquesta premissa implica treballar amb la geometria al límit de l’ocupació. És per això que situar l’edificació de manera que no generi espais residuals és summament important. Aquesta serà la clau de la configuració dels espais enjardinats o pavimentats exteriors, separant essencialment la part pública de la privada. Volumètricament, l’edificació s’adapta de forma paral·lela a les directrius de la forma trapezoïdal de la parcel·la. Aquest fet es materialitza en dos cossos contraposats i juxtaposats revestits de pedra blanca i negra. Interiorment la disposició dels volums a les façanes genera un doble espai interior que articula i distribueix les diferents estàncies. Aquest doble espai de circulacions i visuals esponja el massís construït.
Fermin Aparicio Alcantud
Pedro M. Sanchez Torres

punt@puntarquiectes.com

www.puntarquitectes.com


Luis Cuevas Diarte - Aparellador
Base 2 Estructures - Càlcul Estructura

Tornar
Valladolid 14, Sant Cugat Del Valles