transparent

PISCINA COBERTA I CENTRE LUDIC-ESPORTIU

PISCINA COBERTA i CENTRE LUDIC ESPORTIU A LLINARS DEL VALLES

La iniciativa de la construcció de l’edifici correspon a l’Ajuntament de Llinars del Vallès juntament amb l’Escola Ginebró i la Fundació CLAROR. L’objectiu principal de la iniciativa és la de promoure l’esport, la salut, la cultura i l’oci per a tothom.

El solar on es situa l’edifici té forma de trapezi, oferint una façana llarga al vial Avinguda Pau Casals.

El relleu del solar es presenta amb pendent lleugera, seguint el pendent del carrer, amb el punt alt a l’Est. En la direcció Nord-Sud el pendent resulta poc perceptible. L’edifici es desenvolupa en quatre plantes. La planta soterrani es destina als serveis i instal.lacions generals. El seu accés és restringit al públic. Les dues plantes superiors contenen les piscines i l’equipament de les piscines, amb bar inclòs. La planta de coberta conté les instal.lacions exteriors de clima i panells solars.

En l’exterior de l’edifici són de veure dos patis o jardins que complementen les prestacions lúdiques de l’edifici, amés d’una àrea per aparcament.

Les característiques a destacar en aquest edifici són els criteris d’economia i sostenibilitat i accessibilitat, emprant materials duraders, reciclables, l’ús de calderes de biomasa, aprofitament llum solar i d’aigües plujanes, la creació de recorreguts diàfens, lluminosos i diferenciats, i en quan a la gestió del centre cal dir que s’ha dissenyat conjuntament amb els tècnics esportius tinguen en compte tot tipus d’usuari des de el familiar,  l’escolar com el discapacitat.
Ingrid Barcelo Garcia
Joan Padrosa Hereu
Joaquim Casals Coll
Joaquim Pla Ros

plapadrosa@gmail.com


Angel Molina Segura - Aparellador
Ahmed Metwally - Enginyer

Tornar
C/pau Casals S/n, Llinars Del Valles