transparent

CAP Antoni Creus

Les característiques topogràfiques del solar i l’orientació han determinat l’implantació i la resolució del projecte. El programa s’organitza en dos volums clarament identificables, més un “tall” de circulació vertical buit a doble alçada que articula ambdós volums funcionals.

Volum blanc:conté les consultes, de front al carrer i la millor orientació; i les esperes, molt amples i amb il·luminació natural. A planta -1: vestuaris, instal·lacions, magatzems varis, i espai per ambulàncies.

Volum roig: conté tota la resta del programa: a planta baixa: recepció, area administrativa, arxiu, atenció continuada; a planta +1: aula, area privada del personal, i accés a instal·lacions de coberta.

A l’interior s’ha jugat amb colors per permetre una millor identificació dels sectors funcionals. El “tall” entremig es un espai transparent, amb molt de vidre i il·luminacions a través del mateix.

La façana a carrer, amb lames d’alumini de color, ha donat una personalitat molt important a l’edifici al barri.

 
Adrián Mallol I Moretti
Joaquin Padró

adr.mallol@coac.net

http://adrianmallolarq.blogspot.com/


Francesc Andreu Bartres - Arquitecte Tecnic
Lluis Termes [jg Ingenieros, Sa] - Enginyer
Joan Francesc GarcÍa BeltrÁn [boma, Sa] - Arquitecte
Erik Gutierrez Mora - Arquitecte
Manel MÉrida Yeste - Estudiant Arquitectura

Tornar
Itàlia 5, Terrassa