transparent

NOVA ESCOLA BRESSOL LA PETITA ESTELADA

L’edifici es configura amb cubs volumètrics diferenciats pel seu programa i color, com si fossin cubs tirats a l’atzar; i units mitjançant l’espai comú diàfan i amb façanes de vidre que busquen sempre la referència a les vistes a l’entorn natural proper, ja sigui a l’alçada de l’adult com també a l’alçada de l’infant.

Els cubs de les classes s’han ajuntat formant un front comú al pati i mantenen la relació amb l’espai comú mitjançant finestres a l’alçada dels petits.

Es té especial cura en l’entrada de llum a tot l’edifici, les zones més fosques es reforçen amb lluernaris.

Es fan servir els colors com a element reforçador de la relació del nen amb l’edifici, cada classe té el seu color.

Els acabats, materials i textures estan condicionats pels petits, els terres de les aules i sòcols tenen acabat amb linóleum i color específic a cada grup d’edat.  Així com a tots els mecanismes de seguretat adaptats als petits.

El pressupost de l’obra és de 654.262,66€ + IVA.
Juan Javier Castillejo Fernandez

javier.castillejo@coac.net


Montserrat MuÑoz Caballero - Arquitecte
AgustÍ CunÍ PalÀ - Delineant
Carles PagÈs Canals - Arquitecte Tecnic
Francesc Pujadas - Enginyer

Tornar
Avgda. Verge De Montserrat, S/n Urb. Mirador Del Montseny, Canoves (canoves I Samalus)