transparent

CEIP LES MIMOSES

El projecte imita els principis de la natura en el seu disseny i en la seva construcció. Es un edifici respectuós amb l’entorn, intel·ligent i sostenible. Proposem un edifici en planta baixa, que s’adapta a la topografia del solar i que al mateix temps es una fita arquitectònica. Un edifici pedagògic que manifesta els diferents sistemes d’estalvi energètic.  La ubicació del solar situat en punt estratègic el farà recognoscible des de certs punts del poble de Santa Maria de Martorelles. Per tant, la coberta es va tractar com una cinquena façana. L´ implantació de l’edifici es vertebra entorn a un eix, creant una estructura mallada, flexible, elàstica i sostenible. Amb aquest sistema s’aconsegueix independitzar les activitats i permet relació visual constant. Els cinc volums que formen els diferents usos es van adaptant a les cotes naturals del terreny, fent la comunicació entre elles a través d’un passadís central i rampes serpentejants. Aquets mòduls es relacionen mitjançant moviments fluids i contenen els usos de l’administració, serveis comuns, aules infantils i primàries, i entre ells es van creant espais oberts reservats i microclimes de colors relacionats amb el pati. Es un conjunt trenat, que entrellaça el ple i el vuit, i que cosint el terreny amb múltiples combinacions aconsegueix introduir el paisatge a dins de l’edifici. Els sistemes d’actius de climatització estan com a recolzament del sistema passiu de ventilació natural, actuant quan les condicions de temperatura son extremes, durant els períodes mes càlids o mes freds de l’any. Els cinc volums s’obren a nord, per il·luminar de manera natural l´interior. Tots els espais tenen il·luminació i ventilació natural, reduint l’ús d’energia i manteniment. 

 
 

 

 

 

 

 
Miguel Palmero

mail@miguelpalmero.com

www.miguelpalmero.com


Grupo Jg / Ingenieros - Enginyer
Boma / Arquitectos / Estructura - Arquitecte
Sgs / Aparejadores - Aparellador

Tornar
Carrer Del Cementiri, Santa Maria De Martorelles