transparent

Edifici d'oficines a Sant Cugat

La parcel·la on s’ubica l’edifici està situada a l’extrem de l’illa té un fort desnivell i esta envoltada per un parc urbà.

El projecte tracta de donar resposta diferenciant dues parts; per una banda un sòcol palafític en planta baixa, i per l’altre les plantes superiors d’oficines.

El sòcol s’esglaona en dos nivells per a salvar el fort pendent de la parcel·la i integrar el parc urbà que envolta l’edifici, tractant de minimitzar el impacte de l’edificació.

Les plantes d’ oficines s’organitzen en tres peces obertes cap a les vistes del parc urbà i orientades nord - sud per evitar les orientacions de llevant i ponent. Es disposen uns voladius per a protecció solar, de la pluja i manteniment; a sud es reforça la protecció amb brise-soleils de pala d’alumini.

El nucli es situa a la part central i dona servei a dos distribuïdors permetent una màxima flexibilitat en la distribució del mòduls d’oficines, que es poden agrupar de diverses maneres.

 
Carlota Martinez Portillo
Marc Serra Villalba
Miguel Leivar Agreda

smlarquitectos@coac.net


Carles Fabregas Molins - Aparellador
Manel Fernandez - Arquitecte

Tornar
C/ Pau Vila 13-15, Sant Cugat Del Valles