transparent

Promoció d'habitatges El Castell d'Arraona

 

L’edifici projectat està situat a les parcel·les número 15.1 i 15.2 del polígon B del PP de Can Gambús. Les dues parcel·les formen una illa delimitada pels carrers Hongria, Malta, Kurdistan que limita amb el Parc i la nova Plaça Bulgària. Els dos solars sumen una superfície total de 9.476 m².

El projecte presentat s’ajusta al Planejament definit pel Pla Especial Can Gambús. L’ordenació està determinada en el propi Pla Especial. Aquesta, està conformada per 4 edificis, anomenats en el projecte: A, B, C i D, en els quals els edificis A i D estan aïllats i els edificis B i C estan units en cantonada.

La construcció de quatre blocs d’habitatges de PB+3, PB+4, PB+5, i PB+6+ àtic, en general amb dos plantes soterrani. La planta soterrani està destinada a aparcament i trasters. La variació d’alçades en els edificis B i D són degudes al desnivell dels carrers, per a mantenir la cornisa horitzontal.

Actualment, s'ha finalitzat la primera fase que consta dels blocs B i C, amb un total de 104 habitatges.
Frank Eeltink
Ramon Casanovas

cea@coac.net

www.cearquitectes.com


Jordi Millaruelo - Arquitecte Tecnic
Mª Lluïsa Sánchez (jss Associats Enginyeria I Arquitectura) - Arquitecte
Joan Carles Capilla - Arquitecte

Tornar
Carrer Hongria, Nº 1-13, Carrer Malta, Nº 56-74, Plaça Bulgària, Nº 2 I Carrer Kurdistan, Nº 70-80, Sabadell