transparent

BLOC DE 74 HABITATGES HPO A CAN PUIGGENER, SABADELL

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La proposta es materialitza en un edifici predominantment allargat però que disposa de retranqueixos creant una zona enjardinada (plaça Isabel Vilà) entre l’edifici proposat i l’edifici ja existent de la parcel·la. L’extrem nord és l’únic que disposa de façana alineada amb un carrer, el carrer Escipió, i és on s’han situat els dos locals comercials en PB i l’accés rodat al garatge. Els habitatges situats en PB disposen de patis enjardinats amb orientació est o oest.

El conjunt queda unit per les plantes soterrani, destinades a aparcament i trasters. A l’edifici s’accedeix des de la plaça Isabel Vilà a través dels vestíbuls que comuniquen les plantes d’habitatges amb el soterrani. L’accés rodat al garatge es fa des del carrer Escipió.

Es proposa un edifici de PB + 4PP, destinades a habitatges amb dos locals comercials situats a la cantonada amb el carrer Escipió i dos plantes soterrani dedicades a aparcament comunitari de 92 places i 75 trasters.

La façana amb múltiples colors fa de talò de fons en com a límit urbà del barri.
Marc SeguÍ Pie
VÍctor SeguÍ Santana

seguiarq@seguiarq.es

www.seguiarq.es


Joan Ramon Blasco - Arquitecte
Avelino Alcocer Ibor - Aparellador
Quim Cornet - Aparellador
Marta Alonso - Aparellador
David Onieva - Aparellador

Tornar
Pl. Isabel VilÀ 1-4 I Carrer EscipiÓ, 10-12, Sabadell