transparent

#057AR;REFORMA CAMP FUTBOL MUNICIPAL INDUSTRIAL

La proposta parteix de la premissa de realitzar un seguit de millores a les instal·lacions esportives existents al recinte del camp de futbol municipal. La necessitat d’ampliació del terreny de joc així com augmentar les hores d’entrenament van portar a elaborar un Pla Director desenvolupat en3 fases; reforma del bar, construcció de murs i grada, desplaçament del terreny de joc i construcció de pèrgola. Aquesta última actuació s’ha basat en el desplaçament del terreny de implantant un camp de joc de 105x63m i un segon camp transversal d’entrenament de 25x50m. S’ha construït la pèrgola que conté la grada i nous vestidors a la seva part inferior. El terreny de joc s’ha dotat de la planimetria necessària per a la instal·lació de gespa artificial; s’ha millorat la il·luminació i el reg, emprant un sistema de recollida d’aigua i posterior reutilització (aljub de 30.000m3). També amb criteris ambientals, s’ha mantingut la franja de pollancres existents, millorant la pràctica esportiva.
Sergi Valls Manzano

svm@coac.net

www.vallsmanzano.eu


Antoni Ventura I Capella - Arquitecte Tecnic
Marc Batlle - Enginyer

Tornar
Rambla St.andreu - C.padró, Ripollet