transparent

#040JD; HABITATGE CASC ANTIC VILADECAVALLS

L'emplaçament de l'edifici és un solar entre mitgeres ubicat al casc antic de Viladecavalls, tot ell edificable i que dona a dos carrers que presenten uns 6m de desnivell entre ells. El projecte té com a premissa la creació d'un habitatge amb espais permeables i amb les màximes transparències i connexions visuals. Per aconseguir aquest objectiu es proposa una franja longitudinal al llarg de tot l'habitatge que engloba les parts programàtiques més opaques que s'entén com un element volumètric que es trasllada fins les façanes. La façana del carrer de Dalt (de dues plantes), s’ajusta a la tipologia de buits i plens del vial, en canvi la façana del carrer de les Orenetes pren dues alineacions diferents a fi i efecte de disminuir l’impacte visual de les 4 plantes. En aquesta última façana apareixen elements passius de regulació solar i tèrmica (terrasses, voladissos i orelleres) i també s’hi evidencia l’element volumètric de la franja longitudinal que creua l’habitatge.
Sergi Valls Manzano

svm@coac.net

www.vallsmanzano.eu


Antoni Ventura I Capella - Arquitecte Tecnic
Josep Florencia - Arquitecte

Tornar
Carrer De Dalt, 47, Viladecavalls