transparent

Llar d'infants Municipal

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EN QUATRE MESOS PER 218.143,70€

A l’hora d’enfrontar un concurs de projecte i obra “tot inclòs”, que ha d’esdevenir un encàrrec, d’aquestes característiques, cal deixar de banda molts prejudicis i maneres de fer, per satisfer les necessitats de les diverses administracions actuants, i no perdre de vista l’usuari de l’edifici, l’infant.

L’ús de sistemes estructurals i constructius senzills, d’elements prefabricats, i materials altament reciclables d’una banda, i la compactació del programa funcional requerit, aprofitant les virtuts i minimitzant els defectes de l’emplaçament, de l’altra, ens va permetre obtenir una obra d’alt rendiment energètic i baix manteniment, que resulta còmode pels usuaris, ajustant-se als requisits de partida.

L’obra és fruit d’una recerca de pobre, entre sol·lucions conegudes i materials menystinguts, allunyada de la comoditat que suposa l’elecció de la sol·lució estàndard, el mòdul prefabricat, que no per estesa és necessariament millor.
Carles Torres Hidalgo
David Silvestre García Caro

arquitectura.stau@gmail.com


Pablo Moreno Toribio - Arquitecte Tecnic
Mònica Pineda - Arquitecte Tecnic
Àbac Enginyers, Slp - Instal·lacions

Tornar
C. Indústria, 2-4, Vilalba Sasserra