transparent

PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE SENTMENAT

L'edifici s'implanta a l'entorn dels aiguamolls de la riera de Sentmenat, amb la intenció d’integrar-se en el paisatge mitjançant un joc de volums senzills, el principal, de formigó,  allotja les piscines, i el complementari, de fusta, les sales d'activitats dirigides. Aquesta dualitat de materials petris i càlids es repeteix a l'interior amb l’utilització de la fusta i la ceràmica.
Joc de transparències entre les façanes nord i sud, amb l'objectiu d'introduir el paisatge a l'edifici de manera que es pot intuir des del carrer els aiguamolls de la riera que discorre uns metres més avall.
El suport del ràfec sud es realitza amb un enreixat de rodons metàl·lics, amb una geometria que recorda a les canyes naturals circumdants de manera que l'edifici s'apropia del paisatge que l'envolta. El mateix enreixat servirà pel tancament de la parcel·la, re interpretant i evocant el seu entorn.
Es prioritza la llum i ventilació naturals, mitjançant un gran lluernari longitudinal que travessa l'edifici.

Mesures de sostenibilitat com reutilització de l'aigua de neteja de filtres per a reg i  producció d'ACS i de climatització integral de l'edifici mitjançant  calderes de biomassa. 
Javier ChillÓn GÓmez

ac-jchillon@telefonica.net


Alex Olives - Arquitecte
Gerardo Rodríguez - Enginyer
Josep Maria Serraima I Milian - Arquitecte Tecnic
Clara Salvadó Boves - Arquitecte

Tornar
Avg. Les Filadores S/n, Sentmenat