transparent

RESIDENCIA UNIVERSITARIA AL NOU CAMPUS ESADE

RESIDÈNCIA UNIVERSITARIA AL NOU CAMPUS ESADE – SANT CUGAT DEL VALLÈS

La Residència Universitària es situa a l’extrem sud del Campus, amb bon assoleig i amb connexió directa amb l’àrea docent i la zona esportiva.

Els requeriments de la promoció de la residència universitària del nou Campus de Esade a Sant Cugat del Vallès eren un rati ajustat entre la superfície útil i la construïda, uns espais comunitaris basats en estàndards definits i de dimensions acotades, habitacions amb una distribució ja experimentada i concreta. Un projecte amb fortes limitacions programàtiques.

Vam decidir acceptar el repte.  Una caixa neta i sense concessions. A la façana est els accessos, nuclis de comunicacions i les àrees comunitàries – sales polivalents i d’estudi. A la façana oest l’escala d’emergència, un passadís entre ambdues i, a cada costat les habitacions. Sense més. Una resposta directa a un programa molt mesurat i acotat.
Josep Maria Casadevall I Marquez
Ramon Sanabria I Boix

rssl@ramonsanabria.com

www.ramonsanabria.com


David Pedroza - Arquitecte
Manuel Arguijo - Càlcul Estructura
Pgi Grup - Instal·lacions

Tornar
Campus Esade, Sant Cugat Del Valles