transparent

EDIFICI CREÀPOLIS AL NOU CAMPUS ESADE

EDIFICI CREAPOLIS AL NOU CAMPUS  ESADE - SANT CUGAT DEL VALLÈS

L’edifici forma part del nou Campus Universitari d’Esade a Sant Cugat del Vallès, composat per àrees docents, residencials i Creàpolis, pensat per allotjar empreses i creatius que vulguin estar en contacte amb el món universitari.

Creàpolis s’estructura com un bloc lineal de 220m de longitud i 20m de fondària. S’ha cercat la màxima flexibilitat funcional, partint d’un mòdul estructural de 8,10m que resulta adient per la zona d’aparcament, per la zona comercial i per les oficines. Els nuclis de comunicacions verticals es disposen propers a la façana nord, per alliberar la màxima superfície a les plantes. Les àrees de treball disposen de terrasses exteriors que es poden incorporar a l’interior i que alhora serviran pel manteniment de les façanes. Aquesta estratègia es la que genera la imatge de l’edifici, formada per bandes longitudinals de formigó prefabricat que donen grans àrees d’ombra a les façanes, alhora que propicien el control solar i lumínic de les oficines.
Josep Maria Casadevall I Marquez
Ramon Sanabria I Boix

rssl@ramonsanabria.com

www.ramonsanabria.com


David Pedroza - Arquitecte
Manuel Arguijo - Càlcul Estructura
Pgi Grup - Instal·lacions

Tornar
Recinte Centre Borja, C/ Llaceres Nº 30, Sant Cugat Del Valles