transparent

ESCOLA NDJORE II

Des del 2011, UNIVERSITAT SENSE FRONTERES-USF duu a terme un programa de suport tècnic sobre el terreny amb la ONG CODESCAM a Camerun. Al 2015 es va construir l'ampliació de l'escola pública de NDJORE II (acollia 402 alumnes). Les dues unitats construïdes (80m cadascuna) i espais porticats de 130m2 han tingut un cost de 17.200€ (60€ /m2). S’ha potenciat l'ús de materials locals. El mur estructural de terra té retranquejos per aportar estabilitat, generant alhora bancs sobre el sòcol. Les gelosies garanteixen la continua ventilació creuada. La coberta de xapa grecada està recoberta de ràfia per d'esmorteir el so de la pluja i la calor. Un dels principals objectius ha estat proposar una arquitectura participativa que ha comptat amb la implicació de la població local. El projecte es desenvolupa amb el suport econòmic de la UPC–CCD i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Han participat en el projecte l’arquitecta Ana Martín i alumnes de l’assignatura d’Habitatge i Cooperació de l’ETSAB.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció pública

Obra seleccionadaEmili Hormias Laperal
Sandra Bestraten Castells

sandra.bestraten@upc.edu

www.usf.cat


Ana Martin - Direcció Ejecutiva
Lluis Gener - Arquitecte Pfc
Abigail Freire - Arquitecte Tecnic
Neus ViÑals - Direcció Ejecutiva

Tornar
Veure el mapa més gran