transparent

59RUT Obra nova de casa entre mitgeres al Centre de Terrassa

La proposta parteix d’una distribució en planta senzilla: La zona de dia, en planta baixa i vinculada al pati. La zona de nit, en planta primera. A la segona planta, una habitació polivalent, i la resta, terrassa. En secció, aquestes tres ‘llesques’ s’uneixen per l’escala i el forat d’un futur ascensor i s’hi col·loquen els espais més viscuts i comuns d’un habitatge unifamiliar: la cuina, l’estudi dels nens i l’estudi dels pares, cada peça en una planta. Les dues lectures de la casa, per plantes i en secció, enriqueix la relació funcional i espacial d’unes peces que, aparentment, podrien semblar col·locades de manera excessivament esquemàtica. 

A nivell constructiu, s’opta per una estructura de panells de gran format de fusta laminada. Es treu el màxim rendiment de les seves característiques i qualitats: 1) Permet solucionar les parets mitgeres amb molt poc gruix i amb una llosa de fonamentació d'igual cantell que una solera. Sense haver d’excavar. 2) Juntament amb l’aïllament exterior de façanes i cobertes, permet una envoltant amb molt bones prestacions tèrmiques. 3) La fusta vista a l’interior regula higrotèrmicament l’ambient i millora el confort de l'habitatge. 4) Els terminis d’execució de l’estructura s’escurcen molt. 5) Es redueixen les emissions de CO2 i el consum d'aigua durant el procés de construcció. La fusta laminada és un material reutilitzable i amb un cicle de vida gairebé tancat. 

 

L'estratègia perquè la casa sigui energèticament eficient es basa en reduir el seu consum mitjançant un bon aïllament de l'envoltant de l'edifici i una bona gestió, per part de l'usuari, dels guanys i pèrdues de calor. L'escala i tota la planta segona, amb grans obertures a ambdues façanes, són un mecanisme de regulació de la ventilació. A l'estiu, obrint les finestres de planta segona, l'estudi es converteix en una peça pràcticament exterior, un porxo que afavoreix la ventilació creuada entre façanes i provoca un gran "tiratge" a l'escala, al centre de cada planta. A l'hivern, en canvi, amb les finestres tancades, la planta segona funciona com un hivernacle que optimitza els guanys de calor. Per regular l'excés de radiació, totes les finestres disposen de persianes venecianes amb lames orientables i, en un futur, es col·locaran tendals practicables i/o plantes enfiladisses de fulla caduca a les sortides de pati i terrasses.
Llorenç Vallribera Farriol
Montserrat Garcia Carceller

llorenc@vallriberaarquitectes.com

http://www.vallriberaarquitectes.com/


Miguel Nevado - Consultor Estructura
Marina Vilà - Càlcul Estructura
Xavier Delgado - Arquitecte Tecnic
Aleix Gil - Col·laborador Despatx

Tornar
C/ Rutlla 54, Terrassa
Veure el mapa més gran