transparent

Pla d'Inversions Financerament Sostenibles

El Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2014-2016, amb un pressupost de  25.300.000 € té un objectiu inversor que pretén actualitzar la ciutat construïda i, dinamitzar el teixit local professional i empresarial, malmesos durant els anys de crisi.

L’Ajuntament ha utilitzat la  sistematologia basada en l’experiència anterior dels FEILS.

Està format per 106 intervencions repartides homogèniament per tot el municipi i classificades en 5 grups amb un repartiment pressupostari similar. Tres d’ells estan relacionades amb actualitzacions en els espais púbics i els altres dos pretenen rehabilitar o millorar les instal·lacions d’alguns dels equipaments municipals.

Amb el propòsit de revitalitzar el sector, d’acord amb els Gremis de Constructors i la Cecot, es creà un registre d’empreses interessades en treballar en Pla.

L’Ajuntament presentà les actuacions i oferí formació per conèixer el sistema de treball amb l’administració, i demanà col·laboració als col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers per elaborar un registre de equips tècnics interessats en treballar-hi.

S’estima una repercussió directa de més de 1500 persones
Varis

cfd@ajrubi.cat

Tornar
Tot El Municipi, Rubi
Veure el mapa més gran