transparent

Casa Gurrea

Amb la premissa bàsica d’un pressupost molt ajustat, s’opta per enderrocar tots els volums i envans interiors existents en PB, per tal d’obtenir un espai diàfan.

En aquest “nou” espai resultant, només es manté l’escala original, a les parets de la qual s’hi retallen uns forats per aguditzar el creuament de visuals i permetre que s’hi escoli la llum provinent de la nova lluerna que s’obrirà a la teulada.

Proper a la façana del carrer es construeix un únic volum baix que conté un lavabo separant la zona d’accés de la sala. El sostre original, es percep complet al llarg de tota la PB ajudant a reforçar la sensació d’amplitud.

En l’àmbit proper al pati es disposa la cuina-menjador que a través d’una gran balconera replegable possibilita una millor relació interior-exterior. Una escletxa de llum al sostre d’aquest àmbit marca el límit entre el sostre original i el nou, al seu damunt en resulta un terrat en P1.

A P1 es manté l’estructura i distribució originals, inclosos els paviments hidràulics.


Obra seleccionadaAnna Bonet Esteve
Berta Fusté Suñé
Guillem Bosch Folch
Roger Sauquet Llonch
Xavier Sauquet Canet

sauquetarq@coac.net

www.sauquetarquitectes.com

Tornar
Carrer Gurrea 32, Sabadell
Veure el mapa més gran