transparent

Plaça del Riu Sec i Passarel·la de la Farigola

Entre el riu Sec i les vies de tren, sobre un subsòl contaminat per amiant prèviament confinat i un entorn caracteritzat per diferents rasants topogràfiques, s’ubica l’àmbit on es desenvoluparà la nova zona esportiva i escolar pel barri de la Farigola. La plaça del Riu Sec i la passarel·la de la Farigola preveuen la millora de la connectivitat entre àrees i conformar-se com a vestíbul d’accés als futurs equipaments.

La plaça es composa de tres franges pavimentades que es pleguen per accedir a cota d’ascensor, estructurant l’espai. Queden separades per àmbits intersticials, amb talussos de zones verdes, d’estar i jocs infantils, que resolen la diferència de rasants per apropar-nos al barri residencial. La passarel·la, una estructura de dues bigues calaix, resol específicament la trobada amb els extrems: a la plaça, una plataforma és alhora mirador i accés a l’ascensor i l’escala, i al barri, creua per sobre del carrer F.Puig i les vies per buscar la rasant de la carretera de Barcelona.


Obra seleccionadaManuel Reventós I Rovira
Montserrat Periel

samso@amb.cat

www.amb.cat


Luisa Solsona, Virgínia Díaz Del Río - Arquitecte
David Aguilar - Enginyera Tècnica D’obres Públiques – Amb
Dina Hermoso, Francesc Germà, Gisela Traby, Jordi Bardolet - Enginyer Tècnic
Guillem Collell, Jaume Guàrdia - Enginyer

Tornar
Carrer Riu Sec Nº28, Cerdanyola Del Valles
Veure el mapa més gran