transparent

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar al Nucli Antic de Solsona

Una rehabilitació d’un edifici d’habitatges construït en diferents etapes i addicions que recicla aspectes formals i climàtics de l’arquitectura tradicional per adaptar-les a les necessitats actuals, conservant alhora tots els elements singulars que el caracteritzen. 

S’ha mantingut la geometria original de la coberta, utilitzada antigament per assecar la palla, orientada a façanes oposades i afavorint la ventilació creuada. Les obertures fan de grans captadors solars a l’hivern mentre que a l’estiu, l’obertura total o parcial de les façanes permeten la ventilació creuada, alhora que unes lames orientables a est i un porxo per oest protegeixen de la incidència solar.

 

La rehabilitació s’ha realitzat amb panells prefabricats de fusta on calia substituir forjats, permetent construir el darrer forjat i la coberta en un temps mínim i amb un sistema lleuger. La resta de forjats i l’estructura vertical s’han conservat íntegrament.
Anna Feu I Jordana
Carlos Godoy Bregolat

feugodoy@feugodoy.com

www.feugodoy.com

Tornar
Solsona
Veure el mapa més gran