transparent

CENTRE CÍVIC ‘MERCAT DE FERRERIES’

L’antic mercat del barri es rehabilita i s’amplia per allotjar el nou Centre Cívic. Es preserva la nau i s’aprofita la seva ampliació per generar un espai de transició que relaciona l’edifici existent amb la plaça adjacent, i a la vegada completar el perfil de façanes que defineixen l’espai públic. L’antiga nau s’incorpora a l’espai públic mitjançant un nou accés, bolcant el seu interior cap a l’exterior. La intervenció a la plaça resol l’accessibilitat a la nau existent a nivell de rasants, obrint a la vegada la possibilitat de realitzar activitats a l’aire lliure. S’estableix una estreta relació entre el mercat i la seva ampliació, entenent les línies de composició horitzontal –cornises i sòcol-; contraposant la nova façana en alçada; contrastant un interior de la nau blanc, de llum matisada d’acústica esmorteïda; a una façana fosca, d’ombres marcades per la textura del material. Un diàleg entre un espai de caràcter introvertit i un espai públic obert al barri de Ferreries.

Obra premiada: Premi Arquitectura Jove: Es valora especialment l’encertada relació de l’obra nova amb la rehabilitació de l’antic mercat. La qualitat de l’obra nova no competeix, sinó que es complementa amb l’edifici preexistent.

Obra seleccionadaJosep Camps Povill
Olga Felip Ordis

arquitecturia@coac.net

www.josepcampsolgafelip.net


Mariel•la Agudo - Col·laborador Despatx
Aitor Horta - Col·laborador Despatx
Jaume Farrés - Col·laborador Despatx
Prointec - Arquitecte Tecnic
Gmk Associats S.l - Càlcul Estructura

Tornar
Plaça Joan Monclús. Tortosa. Espanya, Tortosa
Veure el mapa més gran