transparent

CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DEL MOBLE A LA SÉNIA

És un edifici industrial destinat a equipament per promoure les empreses i negocis del moble, situat en una parcel.la aïllada del Polígon Industrial. Els condicionants del projecte van ser: tipologia industrial, edifici d'usos polivalents, orientacions, aliniacions. Segons això es va projectar una edificació en planta baixa, encabint una doble funcionalitat, adaptada a la forma triangular del solar, i amb possibilitats de creixement futur. L’edifici resultant es constitueix en dos volums diferenciats, donant resposta al doble ús, uns espais comuns per a les dues activitats: vestíbul, recepció, serveis, exposicions…El volum de magatzem-exposicions respon a la geometria repetitiva de les naus industrials, amb un interior alt i diàfan, aprofitant les dents de serra per entrar-hi llum. Contrastant amb aquest, el volum d’oficines és un prisma rectangular perpendicular a les naus, que recull aquestes, amb menor altura i coberta plana, i crea la façana principal del complex.Inés Sanz Rodríguez
Jordi Sales Moliner
Josep Manel Cervera Ferré
Liberto Jornet Iranzo

taller-arquitectura@coac.cat

http://arquitectes.coac.net/liberto


Manel Tomás Andreu - Enginyer Tècnic

Tornar
Polígon Industrial Les Mataltes, La Senia
Veure el mapa més gran