transparent

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME

SANT JAUME, UNA ESTRATÈGIA DOBLE: REHABILITAR I ARTICULAR UNA NOVA URBANITAT L’estratègia general té una doble vessant: 1. Conservar i rehabilitar la major part del teixit existent, sobre aquelles parcel·les en les quals encara es donen les condicions d'una rehabilitació factible. 2. Renovar i articular una nova urbanitat, en els indrets més interiors i inaccessibles del barri, allà on es concentra un major grau de dèficits urbanístics, arquitectònics i socials, i on tan sols l'actuació pública pot garantir una renovació integral del barri, amb noves arquitectures, nous residents, nous espais públics i en definitiva una nova configuració respectuosa amb els valors patrimonials del conjunt edificat del casc antic i del barri de Sant Jaume en particular. Aquesta actuació es materialitza amb la proposta de la formació d'un nou carrer, el carrer del Mig, que permet condensar en la seva execució tres principis bàsics: connectivitat urbana, habitabilitat confortable i integració patrimonial


Obra premiada: Menció Especial del Premi Territori i Sostenibilitat. En aquesta proposta es valora especialment la intervenció en una trama urbana degradada i de difícil rehabilitació. Cal destacar la qualitat dels nous espais urbans projectats, coherents amb el teixit urbà preexistent.

Obra seleccionadaCarles Llop I Torné
Joan Enric Pastor Fernández
Sebastià Jornet I Forner

jlp@jlp.cat


Xavier Matilla Ayala - Arquitecte
Lorena Rius Verdaguer - Arquitecte

Tornar
Tortosa
Veure el mapa més gran