transparent

PROTECCIÓ DE LA FAÇANA FLUVIAL AL RIU EBRE I PASSEIG VORA EL RIU. FASE 2 i 3

El municipi de Benifallet té una llarga façana que dóna al riu Ebre i durant molts anys el riu ha anat minvant els espais de ribera que la població s'havia anat apropiant com a espais d'esbarjo, a causa de les avingudes ocasionals d'aigua, i els ha anat convertint en espais cada vegada més petits, poc segurs i inestables. El projecte té per objecte dur a terme dues actuacions ben diferenciades: Consolidar i estabilitzar els talussos existents que formen l’actual vorera del riu de les eventuals avingudes del Riu Ebre i protegir la vora de la ribera mitjançant una escollera de protecció, sense produir un impacte visual i paisatgístic excessiu i per una altra banda, urbanitzar els espais que queden delimitats pel nou traçat del Passeig de l’Ebre i aquests talussos, conservant l’arbrat existent en la mesura que sigui possible i afegint dos nous pavellons que contindran serveis lligats als nous espais d’esbarjo, un destinat a bar i venda de tiquets de l’embarcador i l’altre a quiosc.


Obra seleccionada És interessant la relació que es produeix amb el riu, amb l’arranjament d’un tram de façana fluvial que d’un lloc inhòspit esdevé un espai ordenat i agradable.

Obra seleccionadaIgnacio Vidal Gordo
Mercè Pol Ferrer

vparq@coac.net

www.estudivp.com


Rosa Comas Cifré - Enginyer

Tornar
Passeig Fluvial , Benifallet
Veure el mapa més gran