transparent

CASA UNIFAMILIAR - MX

El volum edificat de la casa es descompon en una planta baixa i dues plantes més superiors. Les façanes s'alineen al pla dels carrers, excepte un petit porxo que marca l'accés a peu i pels cossos volats de les plantes superiors generats des dels espais interiors. Interiorment l'habitatge s'organitza en forma de dúplex, el doble espai singularitza aquest fet en la cantonada. Les peces principals (sala, menjador, cuina i habitacions) donen als carrers. Un pati interior ordena al seu voltant la resta de peces de servei (escales, cambres higièniques, bugaderia i vestidor). La sensació d'amplitud, la continuïtat d'espais i la llum natural. Les façanes estan revestides per un aplacat flotant de pedra natural. La coberta és plana (tipus catalana). Criteris d’ecoeficiència instal•lacions: solar tèrmica per a l'ACS i per calefacció amb terra radiant. Criteris bioclimàtics: l'orientació solar, vents dominants, ventilació creuada, l'aïllament i la inèrcia tèrmica, il•luminació natural...
Liberto Jornet Iranzo

taller-arquitectura@coac.cat

http://arquitectes.coac.net/liberto


Inés Sanz Rodríguez - Aparellador

Tornar
Carrer Perú 36, La Senia
Veure el mapa més gran