transparent

REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN PLANTA PIS

L’habitatge objecte de la intervenció es troba a la planta primera d’un antic edifici en cantonera. Aquest conserva pràcticament la seva configuració original exterior i presenta esgrafiats en una de les façanes. El desenvolupament del projecte es troba condicionat per les xarxes d’evacuació existents i per les obertures de façana originals. S’opta per situar l’accés/distribuïdor adjacent a la mitgera interior, així la resta de peces del programa es poden situar al llarg de les façanes. Des de l’accés, s’ubica en primer lloc la zona de nit i el servei, d’aquesta manera la zona de dia es localitza a la cantonera de l’edifici on pot gaudir de més obertures i doble orientació. En els acabats s’ha intentat valoritzar les preexistències. Al terra s’ha emprat tot el paviment hidràulic original que es va poder recuperar, als nous elements constructius s’han utilitzat acabats llisos i el color blanc en contrast amb al sostre i part de les mitgeres que solament es repiquen i netegen.

Obra seleccionada Obra molt sensible en els acabats, com els paviments, amb gestos d’interès, com el mur nou que no arriba fins al sostre.

Obra seleccionadaManel Jaume Forcadellesteller

m.forcadell@coac.net


Àngel Calduch Beltran - Aparellador

Tornar
C/sant Antoni Num 45 1º, Ulldecona
Veure el mapa més gran