transparent

INTERVENCIÓ A LA PLAÇA BARANOVA I EL SEU ENTORN. CENTRE HISTÒRIC DE TIVISSA.

La intervenció a la plaça Baranova i el seu entorn s'integra en un projecte més ampli, com és el conjunt del Centre Històric de Tivissa. L'anàlisi de la seva evolució històrica ens presenta, urbanísticament i morfològicament, la simbiosi d'una cultura cristiana dins d'una cultura andalusina. El llenguatge formal utilitzat vol reflectir aquesta identitat. Es proposen dos tipus de paviment: 1 - La llosa de pedra natural, travertí del prelitoral mediterrani, com el paviment general i continu, identificat amb l'urbanisme cristià. 2 - La llamborda ceràmica vermella com a paviment específic, identificat amb l'urbanisme andalusí, per resoldre elements singulars, irregulars i detalls concrets. Seguint aquest plantejament, el carrer que uneix el Portal de la Muralla amb el mirador de la plaça Baranova, travessant el centre històric, incorpora línies puntuals de llamborda vermella sobre el paviment de base de travertí, com una manera de jerarquitzar i identificar l'eix principal urbà.

Obra premiada: Premi Territori i Sostenibilitat. Es valora especialment el joc de paviments de diferents materials, amb la composició pensada per al lloc i els seus moments històrics. A la plaça s’aprecia el contrast de la visió de l’espai diürn i el seu canvi extrordinari amb la il·luminació nocturna. Els àmbits resultants en surten reforçats

Obra seleccionadaJordi Segura Torres
Rosa Poyo Perelló

jordi.segura@gencat.cat


Àlex Olives - Instal·lacions
M Cristina Ancochea Serraima - Aparellador
Rafel Pelegrí Brull - Aparellador
Lluís Rigalt Tarragó - Col·laborador Despatx
Cristina Sucarrat - Col·laborador Despatx

Tornar
Plaça De La Baranova, Tivissa
Veure el mapa més gran