transparent

RENOVACIO I MILLORA DEL CARRER I LA PLAÇA MAJOR DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALFARA DE CARLES

El municipi d’Alfara de Carles està situat al peu del massís dels Ports de Tortosa-Beseit, actualment Parc Natural i zona d’especial interès paisatgístic, apreciada per la bellesa dels paratges que la conformen. En el present projecte es matisen les necessitats estètiques i funcionals definint exactament totes les variables i es compatibilitzen amb tots els condicionants tècnics de l’Administració i les companyies subministradores. Detalladament, les obres contemplades en el projecte són: Enderroc del ferm existent per al soterrament dels serveis i formació de nova caixa de paviments. Moviments de terres. Posada en obra de serveis: Xarxa de sanejament | Xarxa d’aigües pluvials | Xarxa d’abastament d’aigua | Xarxa de baixa tensió | Xarxa d’enllumenat públic | Xarxa de megafonia | Xarxa de telecomunicacions | Xarxa de gas. Pavimentació de vials Mobiliari urbà Altres treballs complementaris Gestió dels residus Aplicació de l’estudi de seguretat i salutJorge E Zamora Salas

jezs2000@gmail.com


Jordi Molas - Direcció Ejecutiva

Tornar
Centre Urba Tm D Alfara De Carles , Alfara De Carles
Veure el mapa més gran