transparent

Hotel Me Barcelona

L’hotel es recolza en les dues dimensions que conformen la identitat de la metròpolis catalana: la trama horitzontal del pla Cerdà i la dinàmica vertical de la Sagrada Família, la torre Agbar i la muntanya del Tibidabo. L’edifici es composa d’un senzill joc de volums enllaçats: un cub assentat en la horitzontalitat de la ciutat i una torre de 30 plantes que ofereix un nou punt de referència. Un impressionant voladís a 20m marca l’entrada a l’Av.Diagonal com a senyal d’identitat i en la part posterior, el cub llinda amb una plaça oberta. La macla d’aquestes caixes determina la distribució de les funcions. El volum situat a la part posterior reuneix els serveis col•lectius de l’ hotel, i la torre, ampla i de poca profunditat, alberga les habitacions. Aquestes han estat dissenyades per a orientar la mirada cap a l’exterior mitjançant amples finestres. Aquesta visió queda retallada per panells de diferents opacitats i textures que revesteixen la façana i la animen tant de dia com de nit.

Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció privadaConcebut des del treball en secció, el projecte funciona com una fita urbana que ressalta la trobada del teixit urbà amb l’Avinguda Diagonal, com a excep-ció d’aquest, des d’un carrer en segon terme. Remarcable tant com a solució extensible a d’altres punts singulars com pel seu imaginatiu us del tancament, que minimitza la captació solar sense renunciar al vidre com a material.

Obra seleccionadaDominique Perrault
Franco Corada
Virginia Figueras

coradafigueras@coac.net

http://www.perraultarchitecte.com/en/homepage/


Robert Brufau - Estructures
Joan Carles Navarro I Albert Salazar - Instal·lacions
Gaëlle Lauriot-prévost - Arquitecte
Juan Fernandez Andrino - Dpa

Tornar
Carrer De Pere Iv, Nº272, Barcelona
Veure el mapa més gran