transparent

Projecte de millora habitacional

Universitat Sense Fronteres

Obra destacada

BigO

CODA

Obra destacada

Kamba Zaka – La Maison des Enfants

ALBERT FAUS MADRID

Obra destacada

LLAR D’INFANTS LAAFI

ALBERT FAUS MADRID

Obra destacada

Hotel Casa Camper Berlin

Jordi Tió Sauleda

Obra destacada

PE de Recuperación y Gestión del Centro Histórico de Cajamarca

ERV Arquitectes Associats SLP

Obra destacada

centre léonce georges

calderon-folch-sarsanedas arquitectes

Obra destacada

1 2 3 4 5 6 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2014

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’habitatges plurifamiliars, de promoció privada( 2 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’us no residencial, de promoció privada( 4 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat- Edificis d’habitatges unifamiliars, de promoció privada ( 5 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Públic - Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 6 )

Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme( 7 )

Espais exteriors: figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre el 01/01/2013 i el 31/12/2014( 1 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada( 7 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada( 60 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 21 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 30 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 8 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 37 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018( 1 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic aprovada( 4 )

Interiorisme: obres d’arquitectura d’interiors, disseny i arquitectura efímera( 7 )

Intervencions de Restauració en el Patrimoni. Inclou obres de restauració, rehabilitació o reforma.( 18 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 10 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 9 )

Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma( 8 )