transparent

Hotel Me Barcelona

DPA / Corada Figueras Arquitectos

Obra destacada

Plug-in Building

Josep Miàs

Obra destacada

Tanatori de Sant Joan Despí

MMI GESTIÓ D'ARQUITECTURA I PAISATGE SLP

Obra destacada

RESIDENCIA PONENT

SONIA VILELLA NEBOT

Oficines FAUS S.A.

Ignacio Sanfeliu Arboix

Anys disponibles

Any seleccionat: 2013

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats