transparent

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC-ARTÍSTIC DE POBLET - PEU CHAP

Albert Casanovas Rancaño
Claire Palluel
Jordi Portal Liaño

Anys disponibles

2017( 1 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre el 01/01/2015 i el 31/12/2016

Veure les obres de totes les modalitats