transparent

Barcelona

Veure totes les mostres

Anys disponibles

Any seleccionat: 2013

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic aprovada

Veure les obres de totes les modalitats