transparent

Barcelona

Projecte d'Urbanització de la Plaça Blanes

Roselló-Sangenís arquitectes s.c.p

ANTERIOR 5

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2013( 45 )

2015

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents

Veure les obres de totes les modalitats