transparent

Barcelona

288 habitatges, locals comercials i aparcaments al Pla de Palau de Barcelona

Alfred Vives Torrents
Antoni Romagosa Branchadell
Ernest Compta González

112 HABITATGES PER A GENT JOVE

MARTI MIRALLES ARQUITECTES SLP

Torre de 77 Habitatges VPO a la Plaça Europa

Sergi Godia i Berta Barrio (GODIA& BARRIO Arq)

ANTERIOR 4

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2013( 34 )

2015

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada

Veure les obres de totes les modalitats