transparent

Vallès

57ALI Reforma i ampliació de casa entre mitgeres al Centre de Terrassa

Llorenç Vallribera Farriol
Montserrat Garcia Carceller

HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA

JORDI GUAL i CASTELLANA
SALVADOR RIBAS SERRA
XAVIER CAVERO i BUSCATÓ

Exposició a Copenhaguen

Flores & Prats Arquitectes

Taller Acadèmic- Film- Exposició

Flores & Prats Arquitectes

3+2 MATADEPERA

Ferran Triviño Cardete

Casal Cívic Districte 2

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP

ANTERIOR 3 4 5 6 7 8 ... 11