transparent

Comarques Centrals

Pla Director del Castell de Jorba

Carles Enrich Giménez

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2016( 2 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018

Veure les obres de totes les modalitats