Propers Actes

Del Dll, 06 setembre fins Dg, 19 desembre
Els dijous i els...

Exposició "L'Àlbum de l'Arquitecte: Denise...

Exposició "L'Àlbum de...

Del Dj, 23 setembre fins Dg, 31 octubre
Feiners, de 9 a 16.30...

Exposició “Premis AJAC XII”

Exposició “Premis AJAC XII”

Publicades les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona

Publicades les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 7 de maig es va publicar al DOGC l'anunci sobre l'aprovació de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges específiques per a la ciutat de Barcelona.

Aquestes bases tenen per objecte fomentar i regular les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d'edificis d'habitatges i d'habitatges destinats principalment a residència habitual i permanent, per tal d'incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

La distribució dels ajuts es farà mitjançant convocatòries aprovades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i publicades al DOGC i al BOP. En les convocatòries podran fixar-se les condicions i requisits que han de complir els beneficiaris, els criteris i prioritats de les actuacions, les quanties, les modalitats previstes i les possibles modificacions i ampliacions amb noves actuacions.

El tipus d'actuacions objecte d'ajuts s'estableix segons els següents programes:

1. Programa de rehabilitació d’elements comuns en edificis d’habitatges: té per finalitat millorar els elements comuns dels edificis d'habitatges, especialment pel que fa a aquelles actuacions encaminades a la millora de l'estructura, l'eficiència energètica i l'accessibilitat dels edificis.

Les disposicions aplicables als ajuts d’ aquest programa es regulen als articles 11 i següents.

2. Programa d'arranjaments d'interiors d'habitatges: té com a finalitat garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i d'eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent i d'aquells habitatges que estiguin inclosos al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona. Independentment de disposar de l'habitatge en un règim de tinença, en lloguer o en propietat.

Les disposicions aplicables als ajuts d’ aquest programa es regulen als articles 31 i següents.

Per a més informació, consulteu el text de l'Anunci publicat al DOGC.
12/05/2021
Tornar