Propers Actes

Del Dll, 06 setembre fins Dg, 19 desembre
Els dijous i els...

Exposició "L'Àlbum de l'Arquitecte: Denise...

Exposició "L'Àlbum de...

Del Dj, 23 setembre fins Dg, 31 octubre
Feiners, de 9 a 16.30...

Exposició “Premis AJAC XII”

Exposició “Premis AJAC XII”

Ajuts per a la millora d’habitatges i altres intervencions en els Parcs Naturals de la província de Barcelona

Nous ajuts per a la millora d’habitatges i altres intervencions en els Parcs Naturals de la província de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 19 de maig es va publicar al BOPB la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions destinades a finançar determinats projectes i activitats dins l'àmbit dels Parcs Naturals de la província de Barcelona.

Entre les diferents línies d’ajut, destaquen les següents:

Subvencions per a la millora dels habitatges (primeres residències)
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació normativa per part dels plans especials.
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les comunicacions telemàtiques.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i silvicultura preventiva).

Subvencions per a la restauració del patrimoni arquitectònic
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 

Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència-estalvi energètic en edificis
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies renovables.

Import de la subvenció
La quantitat total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions (considerant totes les línies) serà de 500.000 €.
L’import màxim de les subvencions individualitzades és del 50% del cost subvencionable, amb els següents topalls màxims:
· Línia d’habitatge i patrimoni arquitectònic: 4.500 €
· Línia d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa: 8.000 €

Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2021.

Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022.

Més informació
Per a més informació, consulteu l'anunci publicat al BOPB

20/05/2021
Tornar