2a enquesta sobre Llicències Municipals

2a Enquesta de Llicències Municipals: Participa-hi i explica'ns la teva experiència!

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Terminis, esmenes, atenció rebuda… Saber quina ha estat l’experiència del col·lectiu en el període 2020-2021 ens servirà per avaluar el procés de tramitació de llicències en un període especialment complicat. Els resultats es compararan amb els obtinguts a l'enquesta de l’any 2019, i serviran per donar continuïtat a l'estratègia que el COAC ja està desenvolupant de forma global a tot el territori.

L'enquesta s'enviarà exclusivament per correu electrònic a partir del dijous 13 de maig. És anònima i confidencial, i contestar-la requereix de pocs minuts. En cas de no rebre el correu contacteu-nos al telèfon 93 306 78 03.

Balanç de la primera edició
En relació al temps d’espera per obtenir la llicència, a la 1a edició la mitjana va resultar de 5,6 mesos per expedient. El temps més baix es va donar a Figueres, amb 2,5 mesos, mentre que el més alt va correspondre a Sabadell, amb 9,3 mesos. A Barcelona la mitjana va resultar de 5 mesos. Gairebé el 45% dels participants van considerar que els ajuntaments feien un nombre excessiu d'esmenes. Més informació

L’acció del COAC: estratègia supramunicipalista
La publicació del text refós de la llei d'Urbanisme ha establert la possibilitat de què els ajuntaments catalans puguin demanar els Informes d'Idoneïtat Tècnica (IITs) en el procés d'atorgament de llicències, amb l'objectiu de descarregar de feina els ajuntaments i optimitzar el temps que destinen a revisar la documentació.

En aquest sentit, recentment s'ha constituït la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, de la qual el COAC n'és patró, juntament amb altres col·legis professionals i diputacions. A través d'aquesta entitat s'està treballant perquè els ajuntaments puguin incorporar els IITs segons criteris homogenis i de qualitat a tot el territori.

Per al COAC és de màxima prioritat poder centrar els esforços en aconseguir millores en aquest àmbit. Avui en dia les empreses amb capacitat financera per invertir es mouen en un món global i si les perspectives de recuperar la inversió topen amb molts mesos de tràmit municipal és molt possible que s’inclinin per buscar alternatives en altres indrets o en altres sectors econòmics. 

Revisa el teu correu electrònic i participa! Com més arquitectes contestem, més representatius seran els resultats!


11/05/2021
Tornar